Spúšťanie Anglicko-Slovenského/Slovensko-anglického slovníka

Upozorňujem tých, ktorí nie sú fanúšikmi a užívateľmi ZX Spectra, že tento slovník je určený pre počítače ZX Spectrum a kompatibilné s pripojenou disketovou jednotkou D80/40.
Použitie tohto slovníka na PC je komplikované nutnosťou použiť emulátor Realspec (Stránka autorov http://www.ramsoft.bbk.org/realspec.html žiaľ už nefunguje) počítača ZX Spectrum s emuláciou disketovej jednotky D80/40.
K tomu ešte potrebujete súbor D80 ROM, ktorý musí byť uložený v adresári emulátora (stiahnutý súbor rozbaľte, súbor rom_mdos21*.bin premenujte na d80.rom a prekopírujte do adresára emulátora).
Po spustení emulátor nastavte (F3) Computer model na ZX Spectrum 48K (šípkami hore/dole a enter) a (F3, tab) Disc I/F na D80/D40 (šípkami doľava/doprava).
Vyberte (F6) image disku slovníka (sa.D80/as.D80), ktorý tu stiahnete. Resetnite ZX Spectrum v emulátore (Alt+F2) a zadajte RUN (R+Enter).
Ak chcete použiť slovník na skutočnom ZX Spectre s reálnou D80/40 použite opäť horeuvedený emulátor Realspec v spomínanej konfigurácii a v menu Alt-F6 uložte súbor na disketu (Write image file to real disk). Túto potom vložte do disketovej mechaniky a na Spectre zadajte RUN (R+Enter).


Späť