Delta
Anglicko-slovenský/Slovensko-anglický slovník úvodný obrázok

Anglicko-slovenský/Slovensko-anglický slovník

Anglicko-slovenský Slovensko-anglický slovník pre ZX Spectrum

1993

V 3. semestri na FEI STU som nezvládol skúšky z matematickej analýzy a tak som musel opakovať ročník. Čas som využil na vytvorenie anglicko-slovenského a slovensko-anglického slovníka, ktorý mi na Spectre chýbal. Po návrate na STU som ho ponúkol firme Perpetum (pôvodne Perfekt) a získal som autorskú zmluvu na 200 kusov. Slovník som napísal pre MDOS na D40/80 a distribuoval sa na dvoch disketách. Každá časť na zvlášť diskete 5.25" alebo 3.5"

Po spustení sa zobrazí krátky úvod s návodom na ovládanie.

Download Anglicko-slovenský
Download Slovensko-anglický

Ako spúšťať stiahnutý súbor

Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english