Delta
User 1

User 1

2006

Balík programov USER I som nevlastil. Z jeho obsahu však dodnes používam program DEVASTACE (monitor a disassembler) ako nevyhnutnú súčasť výbavy programátora. Zoznámil som sa s ním prostredníctvom programu CRACKSHOT, ktorého je súčasťou. Kopírovacie programy GARGANTUA a PANTAGRUEL postupne vytlačili TF COPY+, ktorý som používal predtým. Program WLEZLEY 7 som nikdy nepoužíval, pretože som už mal program GRAMON s rovnakými funkciami (ktorý som prepísal z časopisu FIFO) od MS-CIDa. Programy DAVID a GOLIATH som nikdy nevyskúšal. :ô(
Do elektronickej verzie tohoto manuálu som sa pustil z dôvodu zachovania originálneho vzhľadu vytvoreného v programe DESKTOP. V manuále sú použité všetky štyri štandardné fonty z Destktopu (Cobra, Academy, Belegost 2, Sinclair). Tieto fonty spolu s fontom "Fonteditor 09" som mal už pripravené, pretože som ich vytvoril pre knihu Assembler a ZX Spectrum 1. Okrem týchto fontov sú tu ešte 4 titulkové fonty z programu FONTEDITOR: "Fonteditor 03", "05", "12", "13", ktoré som musel vytvoriť a môžete si ich stiahnuť tu. Vďaka Lukášovi Macurovi, ktorý už spracoval manuál k DEVASTACE, mi odpadla práca s OCR tejto časti. Zostalo už 11 strán na OCR, nakresliť alebo vyhľadať potrebné obrázky. Za pomoc pri vyhľadávaní obrázkov ďakujem Cygnusovi a Tritolovi, ktorí identifikovali sprite z Action Force II a obrázok z Checkquered flag (obrázok s textom z Atheny sa podarilo identifikovať mne). Na záver musím ešte poďakovať Sweetovi alias Luďkovi Sladkému za spoluprácu a zaslanie skenov.


Download
Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english