Delta
Assembler a ZX Spectrum 1

Assembler a ZX Spectrum 1

2004

Táto kniha je Novým zákonom Biblie assembleru pre ZX Spectrum. V čase svojho vydania pomohla mnohým programátorom na Spectre v ťažkých začiatkoch. Preto jej patrí v mojej spectristickej knižnici čestné miesto a patrila medzi prvé, ku ktorých prevodu do elektronickej formy som sa odhodlal. Prekvapivo som túto knihu previedol až po dokončení druhého dielu. Bolo to však spôsobené tým, že bola napísaná v Desktope. Preto som musel, kvôli zachovaniu pôvodného vzhľadu, vytvoriť fonty pre PC podľa predlohy z Desktopu, čo značne spomalilo samotnú sadzbu.

Týmto ďakujem Lukášovi Marcurovi za OCR, Petrovi Geržovi (Chipovi) za pomoc s fontami a Sweetovi za kontrolu.


Download
Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english