Delta
Towdie

Towdie

Nápad na preklad hry Towdie do angličtiny pochádza od Velesofta. Jeho mail o spôsobe kódovania textu v tejto hre ma vyprovokoval k tomu, aby som sa na to pozrel. Po niekoľkých hodinách práce som našiel tlačový program a rozkódoval texty. Preložené texty som konzultoval na Pandore. Medzitým UB880D vytvoril konvertor v jazyku C, pomocou ktorého som potom texty vložil späť do hry. Pavero vytvoril animované logo Ultrasoftu v angličtine. Pri preklade mi pomáhalo veľa ľudí: Pepax, Jiira a nakoniec Gasman. Po niekoľkých týždňoch bola preložená hra zverejnená na stránkach World of Spectrum

Download
Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english