Delta
Aknadach

Aknadach

Medzi titulmi vhodnými na preklad sa objavila aj hra Aknadach. Na prvý pohľad to vyzeralo veľmi jednoducho pretože texty nie sú nijako šifrované a dali sa upravovať priamo v TZX súbore. V okamihu sa však vynoril problém s dlžkou textov. Tá je totiž limitovaná 8 znakmi. Väčšina objektov sa našťastie do tohto limitu zmestila. Jedine "Podkova"/"Horseshoe" sa do tohto limitu nezmestila. Tento problém som vyriešil zmenou karty na "Srdce", pretože obrázok srdca sa nachádzal na úvodnom obrázku medzi obrázkami ostatných kariet. Po prezretí grafiky v Gramone som zistil, že grafika je síce uložená v znakovom móde, je však prekladaná atribútmi. Najprv som teda vytvoril kartu v Art Studiu, a potom som napísal krátky program, ktorý uložil kartu v potrebnom formáte. Takto spracovanú kartu už nebol problém vložiť na potrebné miesto v súbore. Nečakane sa však objavil problém s deštrukciou obrazovky pri zobrazení karty "Raketa", ktorá nasledovala za pôvodnou kartou "Podkova". Nakoniec sa ukázalo, že grafika kariet je predsa len ukladaná zložitejšie. Autor totiž použil malú fintu pre zobrazovanie prázdnych znakov, ktorou ušetril 8 bajtov. Po použití tejto kompresie bol problém odstránený. Bolo potrebné ešte prekresliť texty indikátorov, ktoré boli uložené ako obrázok a upraviť adresovanie niektorých častí textov v menu, ktoré sa poposúvali.

Download
Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english