Delta
Desktop

Desktop

2012

Desktop je najlepší textový editor pre ZX Spectrum umožňujúci kombinovať text s grafikou. Chvíľu som experimentoval s programom Textmachine, ale keď som začal pracovať s Desktopom odložil som ho spolu s D-Textom a Taswordom a všetky texty, ktoré som pre tieto programy mal som previedol do Desktopu. Tak isto aj všetky nové texty som písal už priamo v ňom (vrátane jedného školského zadania). Vytvoril som Convertor 2, aby som v ňom mohol upravovať texty, ktoré som stiahol z internetu. Tak isto Di-vision dokáže ukladať obrázky vo formáte vhodnom pre Desktop.

Podobne ako v prípade manuálu k programu Orfeus som tento manuál už kedysi prepísal do Desktopu. Samozrejme, že bol preložený do slovenčiny, takže som ho musel znovu počeštiť. Zároveň som zistil, že manuál, ktorý som mal kedysi k dispozícii nie je rovnaký ako ten, ktorého skeny sú na internete. Ide o revidované "vydanie", takže som musel časť textov doplniť. Čo sa týka fontov, je tento manuál najväčšou výzvou, pretože autor v ňom použil zrejme všetky fonty, ktoré pre Desktop existovali v dobe vzniku. Niektoré fonty boli upravené. Napríklad ZX Fonteditor 11 má "U" horizonálne zrkadlovo prevrátené. Bol použitý aj font veľmi podobný ZX Desktop Normal s upravenými písmenami "A","w","y" ale v LQ rozlíšení. Kvôli urýchleniu dokončenia tohto manuálu som nakoniec nevytvoril všetky fonty použité v príručke. Niektoré fonty použité iba ako ukážka som nahradil obrázkami.

Download

Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english