Delta
ZX ROM

ZX ROM Výpis

2006

Táto kniha patrí do nevyhnutnej výbavy každého kto chce na ZX Spectre programovať v assembleri. Preto som si ju zaobstaral aj ja hoci si už nepamätám kedy a kde som ju kúpil. Stala sa samozrejme položkou na zozname kníh určených k prevodu do elektronickej formy. Spočiatku som neuvažoval skenovať ju a robiť prevod pomocou OCR. Výpisov ROM je na internete veľa, a tak som myslel, že iba doplním a upravím nejaký existujúci výpis. Ozval sa mi však Lukáš Macura, s ktorým som už spolupracoval na digitalizácii oboch dielov knihy Assembler a ZX Spectrum. Kontakoval ho totiž De Vandemar, rozhodnutý previesť túto knihu do elektronickej podoby, ten však nemal žiadne skúsenosti s OCR. Lukáš, ktorý je v tejto oblasti ako doma, vzal vec do vlastných rúk a pustil sa do práce. Ja som zatiaľ prispel digitalizáciou obálky. Žiaľ De Vandemar nakoniec nemal na celú vec čas. Čas nakoniec došiel aj Lukášovi, takže som pokračoval v OCR ja a po dvoch rokoch je tu výsledok. Aj keď som sa snažil o čo najväčšiu zhodu s originálom, nakoniec sme s Lukášom upravili niektoré pasáže, pretože orginál obsahoval nie len preklepy a rôzne formátovanie ale aj chyby v preklade. Všetky zmenené pasáže okrem preklepov a formátovania sú označené a popísané.

Download

Táto kniha je šírená s vedomím autora.

Zdalo sa mi užitočné mať pre túto knihu aj index. Preto som naprogramoval sofistikovaný program v jave. Nanešťastie vkladanie riadiacich dát trvalo dlhšie ako vytvorenie samotného programu. Tu je výsledok: Index knihy ZX ROM Výpis. Pritom som narazil na cca 150 preklepov a chýb, ktoré unikli mne pri kontrole OCR ako aj samotnému autorovi. Vo väčšine prípadov ide o preklepy ale našli sa aj chyby v označovaní návestí. Preto som vytvoril novú verziu.


 
Space row
bottom border
 
Delta Späť Späť Page in english